beeldmerk Ledenadministratie Parochies

R.K. Bureau voor de ledenadministratie

Postbus 215
6130 AE  Sittard
Tel.: 085-7731406 (van 9u-17u)
e-mail: leden@ipal.nu  (algemene vragen, Sila, deelname, parochianen vragen etc.)

Voor directe Navision helpdesk ondersteuning belt u: 0499-582 822 keuze 2 e-mail: rkk@gac.nl

Voor inloggen en printproblemen belt u: 0499-582 822 keuze 1 of e-mail: servicedesk@ipal.nu

 

RK Ledenadministratie met Navision

We hebben het genoegen u hierbij deze website te presenteren. Naast de portal voor de rk ledenadministrateurs, een toegankelijke website voor bestuursleden, pastores en andere geïnteresseerden. Op deze website treft u globale documentatie aan van het nieuwe systeem Navision, een weergave van belangrijke mededelingen, cursusinfo, schermvoorbeelden etc.. Voor meer gedetailleerde informatie is de portal beschikbaar (raadpleeg uw administrateur)

 

Tevens is er informatie te downloaden voor de procedure uitschrijven uit de RK kerk 

 

RK Ledenbureau