beeldmerk Ledenadministratie Parochies

R.K. Bureau voor de ledenadministratie

Postbus 215
6130 AE  Sittard
Tel.: 085-7731406 (van 9u-17u)
e-mail: leden@ipal.nu  (algemene vragen, Sila, deelname, parochianen vragen etc.)

Voor directe Navision helpdesk ondersteuning belt u: 0499-582 822 keuze 2 e-mail: rkk@gac.nl

Voor inloggen en printproblemen belt u: 0499-582 822 keuze 1 of e-mail: servicedesk@ipal.nu

 

Dienstenpakket Navision

Ledenmodule (inclusief sila uitwisseling en kerkelijke gevens)

Bijdragemodule

Boekhouding

Kerkhofmodule

helpdesk van 9u-17u op werkdagen

3 users

3 cursusplaatsen

kosten: 400 euro p/j (verrekening vindt soms plaats via het Bisdom: Utrecht, Haarlem en Den Bosch)

evt. conversiekosten 200 euro